Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Hypotekárny úver pre mladých

Vám umožní financovať vaše bývanie ešte výhodnejšie vďaka úrokovej sadzbe zníženej o príspevky štátu a banky.

 • Úver je určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním v súlade so Zákonom o bankách. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti

Komu je úver určený:

 • pre fyzické osoby vo veku od 18 rokov do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve

Výhody úveru:

 • úver získate rýchlo aj bez vlastnej hotovosti
 • možnosť získať aj väčší objem úveru vďaka progresívnemu splácaniu
 • možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti
 • podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb

Ďalšie výhody počas obdobia 5 rokov od čerpania úveru:

 • zníženie úrokovej sadzby až o 3 %
 • možnosť odkladu splátky istiny
 • možnosť predčasného splatenia a mimoriadnej splátky bez poplatku

Parametre úveru:

 • výška úveru od 7 000 €
 • splatnosť úveru 4 - 30 rokov

Dokladovanie účelu úveru:

 • dokladujete použitie prostriedkov vo výške 100% z poskytnutého úveru na kúpu dohodnutej nehnuteľnosti