Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Bytový dom NOVÝ MARTIN bol prihlásený do suťaže STAVBA ROKA 2010.

STAVBU ROKA od roku 1995 organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia.

Viac informácií o stavbe roka...

 

Aj keď sme neuspeli v konkurencii víťazných stavieb, ďakujeme všetkým za podporu.