Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

11.5.2009 sa začala výstavba bytových domov A1 - A4.

25.10.2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre bytové domy A1 - A4

Kolaudačné rozhodnuti